Cofradía de pescadores de Noia

A ría a nosa mina

RESOLUCION CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO AO PERMISO DE EXPLOTACIÓN PARA MARISQUEO E PE

RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña, pola que se convoca o proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación, modalidade de marisqueo xeral a pé, para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría de pescadores de Noia.

https://mar.xunta.gal/gl/anuncios/resolucion-da-xefatura-territorial-da-conselleria-do-mar-na-coruna-pola-que-se-convoca-31
RESOLUCIÓN PERSOAS SELECCIONADAS MARISQUEO A PÉ LISTA RESERVA

DAMOS PUBLICIDADE Á RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR NA CORUÑA NA QUE SE PUBLICA A LISTA DE PERSOAS ASPIRANTES SELECCIONADAS (29) PARA O ACCESO AO PERMISO DE EXPLOTACIÓN NA MODALIDADE DE MARISQUEO XERAL A PÉ PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE EXTRACTIVA EN AUTORIZACIÓNS DA CONFRARÍA DE NOIA.

AS PERSOAS SELECCIONADAS DEBERÁN APORTAR NO PRAZO DE 15 DÍAS HÁBILES DENDE O DÍA SEGUINTE Á PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN: PROCEDEMENTO CÓDIGO PE401B

.- CERTIFICADO DE ESTAR EMPADROADA NUN MUNICIPIO DO LITORAL DE GALICIA. (NON É NECESARIO SI SE AUTORIZA CONSULTA Á XUNTA NA SOLICITUDE).

.- CERTIFICADO DA S. SOCIAL DE NON SER PERCEPTORA DE PENSIÓNS DE XUBILACIÓN, GRANDE INVALIDEZ ETC (NON É NECESARIO SI SE AUTORIZA CONSULTA Á XUNTA NA SOLICITUDE).

.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE NON ESTAR INCAPACITADA PARA EXERCER OS LABORES DE MARISQUEO.

.- UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ ACTUAL.

É OBRIGATORIO ESTAR EN POSESIÓN DO CERTIFICADO DE MARISCADOR E NON TER SANCIÓNS FIRMES EN VÍA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS MARIÑOS PENDENTES DE PAGAMENTO.

RECOMÉNDASE PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN POR SEDE ELECTRÓNICA.

A CONFRARÍA.

Adjuntos:
Descargar este archivo (PE401B.pdf)SOLICITUDE PERMEX[ ]127 kB
Descargar este archivo (RESOLUC_COBERTURA_PERMEX_A_PE_MXERAL_NOIA.pdf)RESOLUCIÓN LISTA ADMITIDOS A PE[ ]359 kB


Subcategorías

Comunicados y avisos oficiales de la cofradía.

Noticias del sector