Cofradía de pescadores de Noia

A ría a nosa mina


APERTURA LUNS 17 DE XUÑO ZONA LIBRE MARISQUEO A FLOTE 2024

O VINDEIRO LUNS 17 DE XUÑO ABRE A CAMPAÑA DE MARISQUEO A FLOTE 2024.

ZONA: DE PUNTA CANCELADA AO FARO DA PUNTA DO ESPIGÓN DO PEIRAO SUR, EXCLUÍNDO AS PRAIAS DA ABELLEIRA E VIRXE DO CAMIÑO.

TOPES: A. BABOSA  E A. BRUXA 3 KG/TRIP/CADA ESPECIE. AMEIXÓN , A. ROXA, BERBERECHO, CORNICHA E CARNEIRO 5 KG /TRIP POR ESPECIE, A. FINA E A. XAPÓNICA 2 KG/TRIP/ESPECIE.

HORARIO: DE 08:00 A 11:00 HORAS. NON SE PODE FONDEAR ANTES DAS 07:30 HORAS.

PUNTO DE VENTA: DO 17 AO 30 DE XUÑO. LONXA DE MUROS.

A CONFRARÍA

Attachments:
Download this file (Normas LIBRE MARISQUEO Campaña-24 _240614_110646.pdf)NORMAS LIBRE MARISQUEO 2024[ ]342 kB

RESOLUCIÓN PERSOAS SELECCIONADAS MARISQUEO A PÉ LISTA RESERVA

DAMOS PUBLICIDADE Á RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR NA CORUÑA NA QUE SE PUBLICA A LISTA DE PERSOAS ASPIRANTES SELECCIONADAS (29) PARA O ACCESO AO PERMISO DE EXPLOTACIÓN NA MODALIDADE DE MARISQUEO XERAL A PÉ PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE EXTRACTIVA EN AUTORIZACIÓNS DA CONFRARÍA DE NOIA.

AS PERSOAS SELECCIONADAS DEBERÁN APORTAR NO PRAZO DE 15 DÍAS HÁBILES DENDE O DÍA SEGUINTE Á PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN: PROCEDEMENTO CÓDIGO PE401B

.- CERTIFICADO DE ESTAR EMPADROADA NUN MUNICIPIO DO LITORAL DE GALICIA. (NON É NECESARIO SI SE AUTORIZA CONSULTA Á XUNTA NA SOLICITUDE).

.- CERTIFICADO DA S. SOCIAL DE NON SER PERCEPTORA DE PENSIÓNS DE XUBILACIÓN, GRANDE INVALIDEZ ETC (NON É NECESARIO SI SE AUTORIZA CONSULTA Á XUNTA NA SOLICITUDE).

.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE NON ESTAR INCAPACITADA PARA EXERCER OS LABORES DE MARISQUEO.

.- UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ ACTUAL.

É OBRIGATORIO ESTAR EN POSESIÓN DO CERTIFICADO DE MARISCADOR E NON TER SANCIÓNS FIRMES EN VÍA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS MARIÑOS PENDENTES DE PAGAMENTO.

RECOMÉNDASE PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN POR SEDE ELECTRÓNICA.

A CONFRARÍA.

Attachments:
Download this file (PE401B.pdf)SOLICITUDE PERMEX[ ]127 kB
Download this file (RESOLUC_COBERTURA_PERMEX_A_PE_MXERAL_NOIA.pdf)RESOLUCIÓN LISTA ADMITIDOS A PE[ ]359 kBSubcategorías

Comunicados y avisos oficiales de la cofradía.

Noticias del sector