Cofradía de pescadores de Noia

A ría a nosa mina

RESOLUCIÓN PERSOAS SELECCIONADAS MARISQUEO A PÉ LISTA RESERVA

DAMOS PUBLICIDADE Á RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR NA CORUÑA NA QUE SE PUBLICA A LISTA DE PERSOAS ASPIRANTES SELECCIONADAS (29) PARA O ACCESO AO PERMISO DE EXPLOTACIÓN NA MODALIDADE DE MARISQUEO XERAL A PÉ PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE EXTRACTIVA EN AUTORIZACIÓNS DA CONFRARÍA DE NOIA.

AS PERSOAS SELECCIONADAS DEBERÁN APORTAR NO PRAZO DE 15 DÍAS HÁBILES DENDE O DÍA SEGUINTE Á PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN: PROCEDEMENTO CÓDIGO PE401B

.- CERTIFICADO DE ESTAR EMPADROADA NUN MUNICIPIO DO LITORAL DE GALICIA. (NON É NECESARIO SI SE AUTORIZA CONSULTA Á XUNTA NA SOLICITUDE).

.- CERTIFICADO DA S. SOCIAL DE NON SER PERCEPTORA DE PENSIÓNS DE XUBILACIÓN, GRANDE INVALIDEZ ETC (NON É NECESARIO SI SE AUTORIZA CONSULTA Á XUNTA NA SOLICITUDE).

.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE NON ESTAR INCAPACITADA PARA EXERCER OS LABORES DE MARISQUEO.

.- UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ ACTUAL.

É OBRIGATORIO ESTAR EN POSESIÓN DO CERTIFICADO DE MARISCADOR E NON TER SANCIÓNS FIRMES EN VÍA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS MARIÑOS PENDENTES DE PAGAMENTO.

RECOMÉNDASE PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN POR SEDE ELECTRÓNICA.

A CONFRARÍA.

Attachments:
Download this file (PE401B.pdf)SOLICITUDE PERMEX[ ]127 kB
Download this file (RESOLUC_COBERTURA_PERMEX_A_PE_MXERAL_NOIA.pdf)RESOLUCIÓN LISTA ADMITIDOS A PE[ ]359 kB

RECOLLIDA SINATURAS INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR PARA O RECOÑECEMENTO E PROTECCIÓN DAS ACTIVIDADES PESQUEIRAS E MARISQUEIRAS

ESTAMOS A RECOLLER SINATURAS PARA A INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR (I.L.P) PARA O RECOÑECMENTO E PROTECCIÓN DAS ACTIVIDADES PESQUEIRAS.

BUSCASE A DECLARACIÓN DE INTERESE XERAL DAS ACTIVIDADES DE PESCA, MARISQUEO E ACUITULTURA DE BIVALVOS REALIZADAS NO ÁMBITO XEOGRÁFICO COMPETENCIAL DA XUNTA DE GALICIA. QUE PRIORICEN E GARANTAN O EXERCICIO DAS ACTUAIS ACTIVIDADES PESQUEIRAS, MARISQUEIRAS E DE ACUICULTURA DE BIVALVOS NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, FRONTE A CALQUERA OUTRO PROXECTO OU EXPLOTACIÓN OU Á INTRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES QUE RESULTEN INCOMPATIBLES OU SUPOÑAN UNHA AFECTACIÓN NEGATIVA PARA ESTAS ACTIVIDADES.

 AOS EFECTOS OPORTUNOS RECOLLENSE SINATURAS DAS PERSOAS INTERESADAS EN APOIAR ESTA INICIATIVA... NECESITAMOS A TÚA SINATURA.... ESTÁN Á VOSA DISPOSICIÓN NAS OFICINAS DA CONFRARÍA NA RÚA REPÚBLICA ARGENTINA, 21 BAIXO EZQUERDA.NOIA

NORMAS CAMPAÑA MARISQUEO A FLOTE AUTORIZACIONS MUROS

DAMOS PUBLICIDADE ÁS NORMAS DA CAMPAÑA DE MARISQUEO A FLOTE EN AUTORIZACIÓNS DA CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS. PRAIAS DE ABELLEIRA E VIRXE DO CAMIÑO.

COMEZA O VINDEIRO LUNS 6 DE MAIO DE 2024.

HORARIO: 08:00 A 11:00 HORAS. NON SE PODE FONDEAR ANTES DAS 07:30.

TOPES: A. BABOSA 3 KG/TRP, AMEIXÓN 5 KG/TRIP, AMEIXA ROXA 5 KG/TRIP, BERBERECHO 5 KG/TRIP, CORNICHA 5 KG/TRIP, AMEIXA FINA 2 KG/TRIP, AMEIXA FINA 2 KG/TRIP, AMEIXA XAPÓNICA 2 KG/TRIP, A. BRUXA 3 KG/TRIP, CARNEIRO 5 KG/TRIP.

PUNTO DE VENDA: LONXA DE MUROS

ZONAS DE DESCARGA: RAMPLAS DE CASTILLO E PEIRAO FRONTE A LONXA. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO REALIZAR DESCARGAS NOS PANTALÁNS.

A CONFRARÍA

Attachments:
Download this file (Normas Campaña 2024 .pdf)NORMAS MUROS[ ]350 kB

INFORMACIÓN SOLICITUDE AXUDAS ISM

DENDE O ISM INFORMAN QUE TODAS AQUELAS PERSOAS QUE SOLICITARON A PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDADE CAUSA FORZA MAIOR, AUTÓNOMOS (MARISQUEO A PÉ E ARMADORES) E LLE FOI CONCEDIDA NO PERÍODO NOVEMBRO-DECEMBRO, NON TERÁN QUE SOLICITALA PARA O PERÍODO XANEIRO-ABRIL XA A TRAMITA DE OFICIO O PROPIO ISM.

OS TRABALLADORES POR CONTA ALLEA TEÑEN QUE TRAMITALA DE NOVO.

RECOMÉNDASE POÑER A DECLARACIÒN DE ARTES A COMUNICACIÓN DE INACTIVIDADE. (PASAR DE MARISQUEO A INACTIVIDADE, PARA OS QUE TEÑAN O ROL DEPOSITADO NA CAPITANÍA).

A CONFRARÍA

RENOVACIÓN PERMEX A PE PARA 2025

PUBLÍCASE RESOLUCIÓN DA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR DA CORUÑA PARA A RENOVACIÓN DO PERMISO DE EXPLOTACIÓN DE MARISQUEO A PE NA MODALIDADE XERAL PARA O ANO 2025.

CONFRARIA DE NOIA.

LUGAR: XEFATURA COMARCAL DO MAR DE RIBEIRA.

DATA : DO 15 DE ABRIL AO 6 DE MAIO DE 2024.

MODELO: PE401B. A SOLICITUDE DEBERÁ PRESENTARSE POR SEDE ELECTRÓNICA. A OPP TRAMITARALLO DENDE AS OFICINAS DA RÚA  REPÚBLICA ARXENTINA, 21 BAIXO. 15200 NOIA (AS MESMAS QUE A CONFRARÍA) A TÓDALAS PERSOAS QUE ESTÉN ADHERIDAS A ESTA E ASÍ O SOLICITEN E AUTORICEN POR ESCRITO.

PUBLÍCASE ASÍ MESMO AS RELACION DE PERSOAS QUE NECESITAN APORTAR FOTO TAMAÑO CARNET ACTUALIZADA. E FACILITARASE O IMPRESO PARA O PAGO DAS TAXAS CORRESPONDENTES NA ENTIDADE BANCARIA QUE CADA PERSOA ELIXA.

NOTA: RECORDADE QUE AS PERSOAS QUE NO  DURANTE O ANO 2023 ESTIVERAN DE BAIXA MÉDICA (IT) DEBERÁN APORTAR O XUSTIFICANTE DA MESMA.

A CONFRARÍA DE NOIA

AVISO SORTEO PRAZAS MARISQUEO A PÉ PLAN MUROSESTEIRO

DO 2 AO 12 DE XANEIRO DO 2024 ÁBRESE O PRAZO PARA SOLICITAR PARTICIPAR NO SORTEO DE PRAZAS NO PLAN DE AUTORIZACIÓN DE MUROS, ESTEIRO OU AMBOS.

AS LISTAS PROVISIONAIS PUBLICARÁNSE O 17 DE XANEIRO

O SORTEO SERÁ O 29 DE XANEIRO.

A LISTAS DEFINITIVAS A PARTIR DO 1 DE FEBREIRO

O IMPRESO ESTARÁ A DISPOSICIÓN DAS INTERESADAS/OS NAS OFICINAS DA CONFRARÍA

Confraría de Pescadores S. Bartolomé

A Confraría de Pescadores S. Bartolomé de Noia é unha corporación de dereito público, sen ánimo de lucro, con entidade xurídica propia, que ten como ámbito territorial aos concellos de Noia e Outes, concellos estos nos que o marisqueo supón a principal actividade empresarial.

Son 1355 persoas entre armadores, tripulantes e mariscadores/as de a pé os que voluntariamente están asociados á entidade, ademáis de outras 200 persoas que acuden de Portosín, Porto do Son e Muros a traballar aos bancos naturais de Noia.

A Confraría comercializa únicamente moluscos bivalvos, sendo o berberecho a especie máis importante, tamén se comercializan ameixa babosa, ameixa fina, ameixa xaponica e ostra. Segundo o portal web da Consellería do M. Rural e do Mar pescadegalicia.com máis do 70 % do berberecho comercializado en Galicia, faise nas lonxas que esta entidade administra en Testal (Noia) e o Freixo (Outes).

A actividade extractiva nas autorizacións da Entidade, realizase habitualmente entre os meses de Outubro a Marzo.

 

A Confraría de Noia é a única en Galicia que conta cun criadoiro propio, polo que a trazabilidade do producto é unha garantía; non se sementa nada que non proceda do propio criadoiro. Nos meses de campaña marisqueira, en horario de 12:00 a 14:00 horas está aberta para calquer persoa ou empresa que desexa mercar productos da lonxa depurados a depuradora da lonxa de Testal.

Vista aérea vila de Noia