Cofradía de pescadores de Noia

A ría a nosa mina

Concello de Outes

Outes é municipio galego que pertence á comarca de Noia, Galicia. O municipio está situado no suroeste da provincia de A Coruña e ocupa máis da metade da parte septentrional da ría de Muros e Noia formada polo río Tambre, o máis importante do municipio.

Según o INE, a 1 de Xaneiro de 2013, a sua población era de 7.010 habitantes, 3338 homes y 3672 mulleres. O municipio ten unha superficie de 99,74 km2, agrupa, según o INE, 153 localidades, distribuidas en 10 parroquias, excepto A Serra de Outes, a sua capital y localidade máis poblada, que non pertence a ningunha parroquia

Na economía de Outes ten grande importancia a pesca, o marisqueo e a industria, ademáis da agricultura e gandeiría. O sector pesqueiro concentrase maioritariamente nos portos de Freixo e San Cosme. Na producción industrial destacan os astilleros en O Freixo. Durante séculos, as actividades agropecuarias ocuparon a maior parte da población activa, no relacionado cá gandeiría, hoxe en desuso e agricultura.