Cofradía de pescadores de Noia

A ría a nosa mina

Concello de Lousame

Lousame é municipio galego de 93 km2 de extensión, pertence á comarca de Noia e está situado no sudoeste da provincia de A Coruña, Galicia. Ten unha superficie de 93 km2. Limita ó norte co municipio de Brión, ó sur con Boiro e Rianxo, e ó este con Rois y Dodro a oeste con Porto do Son y Noia.

A población actual é de 3493 habitantes (INE 1 de Enero de 2013) repartidos entre 1682 homes e 1811 ,mulleres. O tipo de hábitat e rural e disperso, está dividido en 7 parroquias, San Xusto, Lousame, Lesende, Tállara, Vilacoba, Fruime, Camboño, que agrupan 75 núcleos de población, todos elos pequenas aldeas que non sobrepasan os 250 habitantes. A capital es Portobravo.

Na gráfica de evolución de población de Lousame dende o s.XIX, apreciase como pártese de 4.977 habitantes no ano 1887, incrementándose notablemente  nos anos 50 del s. XX chegando ós 6.555, coincidindo coa maior época de apoxeo na explotación de das Minas de San Finx, descendendo progresivamente a partires dos anos 50, pola falta de industria e peche das minas, coa consiguiente emigración, primeiro a Europa, logo a otros lugares de Galicia y de España.