Cofradía de pescadores de Noia

APERTURA LIBRE MARISQUEO A FLOTE 2020

O VINDEIRO LUNS 22 DE XUÑO DE 2020, ABRE O PLAN DE EXPLOTACIÓN DE LIBRE MARISQUEO A FLOTE NA RÍA DE MUROS-NOIA.

ZONA: DE MONTE LOURO A PUNTA CANCELADA.

HORARIO: DE 8 A 11

TOPES: BERBERECHO 5 KG, A. FINA 5 KG, AMEIXA RUBIA 5KG, AMEIXA BABOSA 5 KG, CARNEIRO 5KG, A. BICUDA 5KG, CORNICHA 5 KG, XAPÓNICA 2 KG, AMEIXÓN 5 KG... TRIPULANTE ENROLADO E A BORDO..

PUNTO DE VENDA. LONXA DE MUROS


INICIO CONCURSO PRAZAS MARISQUEO A PÉ NOIA

PUBLICASE RESOLUCIÓN E ANEXOS PARA O PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO AO PERMISO DE EXPLOTACION DE MARISQUEO A PÉ NAS AUTORIZACIONS DA CONFRARÍA DE NOIA...

ESTA DOCUMENTACIÓN PODE PRESENTARSE NA SEDE ELECTRÓNICA OU TAMÉN NOS PORTELOS ÚNICOS DOS CONCELLOS... DIRIXIDA Á XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR EN A CORUÑA.

MÁIS INFORMACIÓN NO TLF DA CONFRARÍA 981820200...

AVISO IMPORTANTE: NOS INDICAN QUE POR IMPOSIBILIDADE DE ACCEDER AOS DATOS HISTORICOS DE DESEMPREGO, CADA PERSOA DEBE SOLICITAR AO INEM A This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ADXUNTADO COPIA DO DNI E TLF DE CONTACTO, SI QUEN O SOLICITA É UN REPRESENTANTE DEBERÁ ADXUNTAR ASIMESMO DITA AUTORIZACIÓN.

O IMPRESO DE TAXAS QUE AQUÍ SE ADXUNTA E UN MODELO, SÓ VALIDO PARA COPIAR CODIGOS E IMPORTE, NON SE PODE IMPRIMIR E IR PAGAR AO BANCO XA QUE CADA IMPRESO DE TAXA TEN UN CÓDIGO ÚNICO...

O PRAZO DE 15 DIAS HÁBILES DENDE O 3 DE XUÑO....

A CONFRARÍA DE NOIA

Attachments:
Download this file (ANEXO B.pdf)BAREMO[ ]212 kB
Download this file (ANEXO C.pdf)PUNTUACION CURSOS[ ]124 kB
Download this file (IMPRESO TAXAS.pdf)IMPRESO TAXAS[ ]4 kB
Download this file (RESOLUCION E BASES DA CONVOCATORIA MXERAL A PÉ_NOIA.pdf)RESOLUCION E BASES[ ]219 kB
Download this file (SOLICITUDE PERMEX.pdf)IMPRESO SOLICITUDE[ ]1184 kB

PRAZO RENOVACION PERMEX A PE 2021

POLA PRESENTE DASE PUBLICIDADE AO PRAZO PARA A RENOVACIÓN DO PERMEX DE A PÉ PARA O ANO 2021. DENDE O LUNS 25 DE MAIO ATA O VENRES 12 DE XUÑO....

O CERTIFICADO DE DIAS MARISCADOS POR CADA PERSOA XA O REMITE A CONFRARÍA Á XUNTA DE GALICIA....

Nota: PARA REALIZALOS TRÁMITES NA SEDE ELECTRÓNICA  DA XUNTA DE GALICIA, PODEN FACELO CO CERTIFICADO DIXITAL, CA CHAVE 365 (SOLICITASE NOS CENTROS DE SAÚDE APORTANDO O DNI)  OU NA XUNTA DE GALICIA (REXISTROS XERAIS)...DIRIXIDO AO DEPARTAMENTO COMARCAL CONSELLERÍA DO MAR EN RIBEIRA...

NON ADMITEN AS SOLICITUDES PRESENTADAS NOS PORTELOS ÚNICOS DOS CONCELLOS....

3.10 O artigo 10 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, establece a obrigatoriedade para os traballadores autónomos de relacionarse a través de medios electrónicos no ámbito do sector público autonómico.
Así, as solicitudes e a documentación acreditativa, deberán presentarse por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Para a presentación das solicitudes será necesario o Documento Nacional de Identidade electrónico (DNIe) ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

 

A CONFRARÍA

INICIO PRAZO RENOVACIÓN CARNETS CONFRARÍA NOIA 2020

INFORMASE DO INICIO O VINDEIRO LUNS 1 DE XUÑO ATA O 31 DE XULLO INCLUIDOS, DO PRAZO RENOVACIÓN CARNETS SOCIO/A CONFRARÍA DE NOIA...

..ANTE A MASIVA AFLUENCIA DE XENTE ÁS PRAIAS A AGRUPACIÓN DE MARISQUEO A PÉ ACORDOU REFORZAR AS VIXILANCIAS NA FIN DE SEMANA....

A SOLICITUDES DE RENOVACIÓNS CADA PERSOA DEBE PRESENTALA NAS OFICINAS DA CONFRARÍA Á QUE PERTENCEN, OS ASOCIADOS/AS A OUTRAS CONFRARÍAS (MUROS, PORTO DO SON, PORTOSIN...) DEBERÁN CUMPRIMENTAR A SOLICITUDE QUE PON PASE AUTORIZACIÓNS CONFRARÍA DE NOIA...

O PRAZO PARA NOVOS CARNETS SERÁ DO 3 AO 28 DE AGOSTO E O NO MES DE XULLO PUBLICARASE O IMPRESO CORRESPONDENTE...

A CONFRARÍA

SOLICITUDE INFORMACION FISCAL SOCI@S

RÓGASE QUE TODO/A ASOCIADO/A INTERESADO EN OBTER O RESUMO TRIMESTRAL DO IRPF O SOLICITE A TRAVÉS DA SÚA ASESORÍA OU XESTORÍA.... NO CORREO This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. OU NO This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

NOTA: REQUISITO REMITIR O NÚMERO DE VENDA DA PERSOA (MARISQUEO A PÉ) OU DA EMBARCACIÓN...

GRACIAS


Marísqueo Ría Muros-Noia Patrimonio Cultural Inmaterial

manual buenas practicas pesca recreativa

proyecto noia muros a pe

banner naturanoia