Cofradía de pescadores de Noia

A ría a nosa mina

RESOLUCIÓN PERSOAS SELECCIONADAS MARISQUEO A PÉ LISTA RESERVA

DAMOS PUBLICIDADE Á RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR NA CORUÑA NA QUE SE PUBLICA A LISTA DE PERSOAS ASPIRANTES SELECCIONADAS (29) PARA O ACCESO AO PERMISO DE EXPLOTACIÓN NA MODALIDADE DE MARISQUEO XERAL A PÉ PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE EXTRACTIVA EN AUTORIZACIÓNS DA CONFRARÍA DE NOIA.

AS PERSOAS SELECCIONADAS DEBERÁN APORTAR NO PRAZO DE 15 DÍAS HÁBILES DENDE O DÍA SEGUINTE Á PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN: PROCEDEMENTO CÓDIGO PE401B

.- CERTIFICADO DE ESTAR EMPADROADA NUN MUNICIPIO DO LITORAL DE GALICIA. (NON É NECESARIO SI SE AUTORIZA CONSULTA Á XUNTA NA SOLICITUDE).

.- CERTIFICADO DA S. SOCIAL DE NON SER PERCEPTORA DE PENSIÓNS DE XUBILACIÓN, GRANDE INVALIDEZ ETC (NON É NECESARIO SI SE AUTORIZA CONSULTA Á XUNTA NA SOLICITUDE).

.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE NON ESTAR INCAPACITADA PARA EXERCER OS LABORES DE MARISQUEO.

.- UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ ACTUAL.

É OBRIGATORIO ESTAR EN POSESIÓN DO CERTIFICADO DE MARISCADOR E NON TER SANCIÓNS FIRMES EN VÍA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS MARIÑOS PENDENTES DE PAGAMENTO.

RECOMÉNDASE PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN POR SEDE ELECTRÓNICA.

A CONFRARÍA.

Attachments:
Download this file (PE401B.pdf)SOLICITUDE PERMEX[ ]127 kB
Download this file (RESOLUC_COBERTURA_PERMEX_A_PE_MXERAL_NOIA.pdf)RESOLUCIÓN LISTA ADMITIDOS A PE[ ]359 kB

Marísqueo Ría Muros-Noia Patrimonio Cultural Inmaterial

manual buenas practicas pesca recreativa

manual buenas practicas pesca recreativa

proyecto noia muros a pe

banner naturanoia