Cofradía de pescadores de Noia

TOPES SEMANA 12 DECEMBRO

POR ACORDO MAIORITARIO DO CABIDO MODIFICANSE OS TOPES DE CAPTURA DO SEGUINTE XEITO:

A FLOTE: 10 KG BERBERECHO 1º E 2º  TRIPULANTE 3º E 4º 6 KG, AMEIXA XAPÓNICA 10 KG, AMEIXA BABOSA 7 KG, AMEIXA FINA 2 KG TÓDOLOS TRIPULANTES.

A PÉ: 6 KG BERBERECHO, A, XAPÓNICA 10 KG, A. BABOSA 7 KG, A. FINA 2 KG PERSOA.

A PÉ LUNS MARTES E MÉRCORES PODEN BAIXAR 30 MINUTOS ANTES, XOVES E VENRES 15 MINUTOS.

A CONFRARIA