Cofradía de pescadores de Noia

CERTIFICADO PECHE TOXINA E FIN PECHE, AXUDAS CESE ACTIVIDADE

ADXUNTASE CERTIFICADO DE CESE ACTIVIDADE POR TOXINA A EFECTOS SOLICITAR AXUDAS.

ADXUNTO PUBLICASE TAMÉN GUIA  SOBRE CESE DE ACTIVIDADE A TRAMITAR ANTE ISM

 Link de formularios: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277

 

Link para realizar la solicitud: https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen+especial+del+mar/41ceseretm

A CONFRARÍA