Cofradía de pescadores de Noia

A ría a nosa mina

RESOLUCIÓN PERSOAS SELECCIONADAS MARISQUEO A PÉ LISTA RESERVA

DAMOS PUBLICIDADE Á RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR NA CORUÑA NA QUE SE PUBLICA A LISTA DE PERSOAS ASPIRANTES SELECCIONADAS (29) PARA O ACCESO AO PERMISO DE EXPLOTACIÓN NA MODALIDADE DE MARISQUEO XERAL A PÉ PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE EXTRACTIVA EN AUTORIZACIÓNS DA CONFRARÍA DE NOIA.

AS PERSOAS SELECCIONADAS DEBERÁN APORTAR NO PRAZO DE 15 DÍAS HÁBILES DENDE O DÍA SEGUINTE Á PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN: PROCEDEMENTO CÓDIGO PE401B

.- CERTIFICADO DE ESTAR EMPADROADA NUN MUNICIPIO DO LITORAL DE GALICIA. (NON É NECESARIO SI SE AUTORIZA CONSULTA Á XUNTA NA SOLICITUDE).

.- CERTIFICADO DA S. SOCIAL DE NON SER PERCEPTORA DE PENSIÓNS DE XUBILACIÓN, GRANDE INVALIDEZ ETC (NON É NECESARIO SI SE AUTORIZA CONSULTA Á XUNTA NA SOLICITUDE).

.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE NON ESTAR INCAPACITADA PARA EXERCER OS LABORES DE MARISQUEO.

.- UNHA FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ ACTUAL.

É OBRIGATORIO ESTAR EN POSESIÓN DO CERTIFICADO DE MARISCADOR E NON TER SANCIÓNS FIRMES EN VÍA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS MARIÑOS PENDENTES DE PAGAMENTO.

RECOMÉNDASE PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN POR SEDE ELECTRÓNICA.

A CONFRARÍA.

Attachments:
Download this file (PE401B.pdf)SOLICITUDE PERMEX[ ]127 kB
Download this file (RESOLUC_COBERTURA_PERMEX_A_PE_MXERAL_NOIA.pdf)RESOLUCIÓN LISTA ADMITIDOS A PE[ ]359 kB

RENOVACIÓN PERMEX A PE PARA 2025

PUBLÍCASE RESOLUCIÓN DA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR DA CORUÑA PARA A RENOVACIÓN DO PERMISO DE EXPLOTACIÓN DE MARISQUEO A PE NA MODALIDADE XERAL PARA O ANO 2025.

CONFRARIA DE NOIA.

LUGAR: XEFATURA COMARCAL DO MAR DE RIBEIRA.

DATA : DO 15 DE ABRIL AO 6 DE MAIO DE 2024.

MODELO: PE401B. A SOLICITUDE DEBERÁ PRESENTARSE POR SEDE ELECTRÓNICA. A OPP TRAMITARALLO DENDE AS OFICINAS DA RÚA  REPÚBLICA ARXENTINA, 21 BAIXO. 15200 NOIA (AS MESMAS QUE A CONFRARÍA) A TÓDALAS PERSOAS QUE ESTÉN ADHERIDAS A ESTA E ASÍ O SOLICITEN E AUTORICEN POR ESCRITO.

PUBLÍCASE ASÍ MESMO AS RELACION DE PERSOAS QUE NECESITAN APORTAR FOTO TAMAÑO CARNET ACTUALIZADA. E FACILITARASE O IMPRESO PARA O PAGO DAS TAXAS CORRESPONDENTES NA ENTIDADE BANCARIA QUE CADA PERSOA ELIXA.

NOTA: RECORDADE QUE AS PERSOAS QUE NO  DURANTE O ANO 2023 ESTIVERAN DE BAIXA MÉDICA (IT) DEBERÁN APORTAR O XUSTIFICANTE DA MESMA.

A CONFRARÍA DE NOIA

NORMAS CAMPAÑA MARISQUEO A FLOTE AUTORIZACIONS MUROS

DAMOS PUBLICIDADE ÁS NORMAS DA CAMPAÑA DE MARISQUEO A FLOTE EN AUTORIZACIÓNS DA CONFRARÍA DE PESCADORES DE MUROS. PRAIAS DE ABELLEIRA E VIRXE DO CAMIÑO.

COMEZA O VINDEIRO LUNS 6 DE MAIO DE 2024.

HORARIO: 08:00 A 11:00 HORAS. NON SE PODE FONDEAR ANTES DAS 07:30.

TOPES: A. BABOSA 3 KG/TRP, AMEIXÓN 5 KG/TRIP, AMEIXA ROXA 5 KG/TRIP, BERBERECHO 5 KG/TRIP, CORNICHA 5 KG/TRIP, AMEIXA FINA 2 KG/TRIP, AMEIXA FINA 2 KG/TRIP, AMEIXA XAPÓNICA 2 KG/TRIP, A. BRUXA 3 KG/TRIP, CARNEIRO 5 KG/TRIP.

PUNTO DE VENDA: LONXA DE MUROS

ZONAS DE DESCARGA: RAMPLAS DE CASTILLO E PEIRAO FRONTE A LONXA. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO REALIZAR DESCARGAS NOS PANTALÁNS.

A CONFRARÍA

Attachments:
Download this file (Normas Campaña 2024 .pdf)NORMAS MUROS[ ]350 kB

RECOLLIDA SINATURAS INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR PARA O RECOÑECEMENTO E PROTECCIÓN DAS ACTIVIDADES PESQUEIRAS E MARISQUEIRAS

ESTAMOS A RECOLLER SINATURAS PARA A INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR (I.L.P) PARA O RECOÑECMENTO E PROTECCIÓN DAS ACTIVIDADES PESQUEIRAS.

BUSCASE A DECLARACIÓN DE INTERESE XERAL DAS ACTIVIDADES DE PESCA, MARISQUEO E ACUITULTURA DE BIVALVOS REALIZADAS NO ÁMBITO XEOGRÁFICO COMPETENCIAL DA XUNTA DE GALICIA. QUE PRIORICEN E GARANTAN O EXERCICIO DAS ACTUAIS ACTIVIDADES PESQUEIRAS, MARISQUEIRAS E DE ACUICULTURA DE BIVALVOS NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, FRONTE A CALQUERA OUTRO PROXECTO OU EXPLOTACIÓN OU Á INTRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES QUE RESULTEN INCOMPATIBLES OU SUPOÑAN UNHA AFECTACIÓN NEGATIVA PARA ESTAS ACTIVIDADES.

 AOS EFECTOS OPORTUNOS RECOLLENSE SINATURAS DAS PERSOAS INTERESADAS EN APOIAR ESTA INICIATIVA... NECESITAMOS A TÚA SINATURA.... ESTÁN Á VOSA DISPOSICIÓN NAS OFICINAS DA CONFRARÍA NA RÚA REPÚBLICA ARGENTINA, 21 BAIXO EZQUERDA.NOIA


Marísqueo Ría Muros-Noia Patrimonio Cultural Inmaterial

manual buenas practicas pesca recreativa

manual buenas practicas pesca recreativa

proyecto noia muros a pe

banner naturanoia