Cofradía de pescadores de Noia

RENOVACION PERMEX A PÉ CONCECIDOS NO 2022

DAMOS PUBLICIDADE Á RESOLUCIÓN DA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR DA CORUÑA POLA QUE SE ESTABLECE O CALENDARIO E AS INSTRUCIÓNS PARA A RENOVACION DOS NOVOS PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE MARISQUEO A PÉ NA MODALIDADE MARISQUEO XERAL PARA O ANO 2023 CONCECIDOS NO ANO 2022.

PRAZO : DO 17 AO 30 DE NOVEMBRO.

DOCUMENTACIÓN: 1._ SOLICITUDE MODELO PE401B (MARCAR AS AUTORIZACIONS PARA NON TER QUE APORTAR DNI, VIDA LABORAL ETC...)

2.- TAXAS 

 OBRIGATORIO PRESENTACIÓN POR SEDE ELECTRONICA ANTE A CONSELLERÍA DO MAR.  XEFATURA COMARCAL DO MAR DE RIBEIRA.

 A CONFRARÍA


Marísqueo Ría Muros-Noia Patrimonio Cultural Inmaterial

manual buenas practicas pesca recreativa

manual buenas practicas pesca recreativa

proyecto noia muros a pe

banner naturanoia