Cofradía de pescadores de Noia

PROCESO ELECCIÓNS CONFRARÍAS

DASE PUBLICIDADE Á CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS PARA  A RENOVACIÓN DOS ÓRGANOS RECTORES DAS CONFRARÍAS DE PESCADORES DE GALICIA...

CONVOCATORIA, ORDE DO 29 DE ABRIL DE 2014 QUE REGULA AS ELECCIONS E CRONOGRAMA....

IRASE INFORMANDO PUNTUALMENTE DA EVOLUCIÓN DO PROCESO SEGUNDO O CRONOGRAMA ADXUNTO...

O CENSO PROVISIONAL DE AFILIADOS/AS Á CONFRARÍA ESTARÁ EXPOSTO DENDE O 10/09 AO 16/09 INCLUSIVES, PARA CONSULTA E POSIBLES ALEGACIONS...

A CONFRARÍA


Marísqueo Ría Muros-Noia Patrimonio Cultural Inmaterial

manual buenas practicas pesca recreativa

manual buenas practicas pesca recreativa

proyecto noia muros a pe

banner naturanoia