SOLICITUDE INFORMACION FISCAL SOCI@S

RÓGASE QUE TODO/A ASOCIADO/A INTERESADO EN OBTER O RESUMO TRIMESTRAL DO IRPF O SOLICITE A TRAVÉS DA SÚA ASESORÍA OU XESTORÍA.... NO CORREO This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. OU NO This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

NOTA: REQUISITO REMITIR O NÚMERO DE VENDA DA PERSOA (MARISQUEO A PÉ) OU DA EMBARCACIÓN...

GRACIAS