Cofradía de pescadores de Noia

acordo cabido

O CABIDO DA CONFRARÍA DE PESCADORES S. BARTOLOMÉ DE NOIA ACORDOU POR MAIORÍA, ANTE A BAIXADA DE PREZOS ESPECIALMENTE DO BERBERECHO E AS MANIFESTACIÓNS DOS COMPRADORES DE FALTA DE DEMANDA DESTA ESPECIE, BAIXAR OS TOPES  EN A FLOTE 5 KG DE BERBERECHO DIA POR TRIPULANTE ENROLADO E A BORDO E A PÉ 3 KG PERSOA DIA, A AMEIXA SEGUE COMO ESTABA. ASIMESMO SE ACORDA QUE EN CASO DE NON RECUPERARSE OS PREZOS NON SE IRÁ OS XOVES, O QUE SE NOTIFICA ATA NOVO ACORDO. A CONFRARÍA