Valober.Gal: Informe de actividades e resultados do proxecto (Outubro 2017)