Cofradía de pescadores de Noia

RESOLUCIÓN REQUERIMENTO AXUDAS COMBUSTIBLE

ADXUNTO PUBLÍCASE RESOLUCIÓN DAS AXUDAS DE COMBUSTIBLE PARA ARMADORES, NA QUE SE RELACIONAN AQUELAS PERSOAS QUE DEBEN APORTAR DOCUMENTACIÓN, ESTA DEBERÁ FACERSE  VÍA SEDE ELECTRÓNICA EXCLUSIVAMENTE. 

 A CONFRARÍA