Cofradía de pescadores de Noia

AXUDAS CESE ACTIVIDADE

EN VIRTUDE DO REAL DECRETO 28/2018 DO 28 DE DECEMBRO, O CESE DE ACTIVIDADE POR CAUSA DE FORZA MAIOR, NESTE CASO, POR TOXINA, ABREN A POSIBILIDADE DE ACCEDER A PRESTACIÓNS ECONÓMICAS.... ADXÚNTASE DOCUMENTO NO QUE SE RECOLLEN OS REQUISITOS PARA ACCEDER A ESTAS, QUE SE DEBEN PRESENTAR NO ISM.

O CERTIFICADO DE NON PERCIBIR NINGÚN TIPO DE AXUDA DE OUTROS ORGANISMOS, A CONFRARÍA SOLICITOU UN XENÉRICO PARA TODOS/AS Á CONSELLERÍA DO MAR...

O MARISCADOR/A QUE DECIDA PRESENTAR A AXUDA PODE FACELO SIN ESTE DOCUMENTO, QUE DEBERÁ SER PRESENTADO POSTERIORMENTE.

PARA MÁIS INFORMACION CHAMEN Á CONFRARÍA ( 981 820200) OU A O ISM (NOIA 981 821500 MUROS 981 826162)

A CONFRARÍA

Attachments:
Download this file (cese.pdf)REQUISITOS AXUDAS CESE[ ]55 kB

PROXECTO NATURANOIA 19 20

POLA PRESENTE DASE PUBLICIDADE AO PROXECTO NATURANOIA 19/20 FINANCIADO AO 75% POLO FONDO SOCIAL EUROPEO MARÍTIMO E DA PESCA (FEMP)... QUE CONTRIBUE Á PROTECCIÓN E RECUPERACION DA BIODIVERSIDADE MARIÑA A TRAVÉS DUNHA MELLOR XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS E DOS SEUS ECOSISTEMAS, ASÍ COMO AO FOMENTO DA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.

Attachments:
Download this file (NATURANOIA 19 20.pdf)NATURANOIA 19 20[ ]146 kB

Marísqueo Ría Muros-Noia Patrimonio Cultural Inmaterial

manual buenas practicas pesca recreativa

proyecto noia muros a pe

banner naturanoia