Cofradía de pescadores de Noia

RESOLUCIÓN SECRETARÍA XERAL DE PESCA RELACIÓN ARMADORES BUQUES PESQUEIROS AXUDA COMBUSTIBLE

ADXUNTO PUBLÍCASE RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE PESCA, POLA QUE SE PUBLICA A RELACIÓN DE ARMADORES DE BUQUES PESQUEIROS, DE CONFORMIDADE CO ARTIGO 32.7 A) DO REAL DECRETO-LEY 6/2022, DO 29 DE MARZO.

HAI ARMADORES DOS QUE NON CONSTA NÚMERO DE CONTA, OU QUE DETECTEN ALGÚN ERRO...

DISPONSE DE 5 DÍAS HÁBILES DENDE A PUBLICACIÓN PARA REXEITAR A AXUDA, OU OPOÑERSE A QUE O MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN COMPROBE QUE SE ENCONTRA AO CORRENTE DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E CA SEGURIDADE SOCIAL, ASÍ MESMO TAMÉN PODEN NOTIFICAR CAMBIO NO NÚMERO DE CONTA QUE FIGURA NO LISTADO.

O RECHAZO DA AXUDA, OPOSICIÓN Á CONSULTA, OU CAMBIO NO NÚMERO DE CONTA FARASE EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DA SEDE ELECTRÓNICA, NO FORMULARIO DETALLADO NO PUNTO CUARTO DA PRESENTE RESOLUCIÓN.

AQUELA PERSOA QUE ESTÉ NO LISTADO COS DATOS CORRECTOS (E AO DÍA CON FACENDA E S. SOCIAL) NON TERÁ QUE FACER XESTIÓN ALGUNHA, INGRESARANLLE A CUANTÍA NA SÚA CONTA.

 A CONFRARÍA

Attachments:
Download this file (RESOLUCION LISTADO AYUDA ARMADORES.pdf)RESOLUCIÓN AXUDA ARMADORES[ ]2548 kB

Marísqueo Ría Muros-Noia Patrimonio Cultural Inmaterial

manual buenas practicas pesca recreativa

manual buenas practicas pesca recreativa

proyecto noia muros a pe

banner naturanoia