EMBARCACIONS AUXILIARES

AVISO IMPORTANTE AOS ARMADORES DE EMBARCACIÓNS QUE QUEIRAN REGULARIZAR UNHA EMBARCACIÓN AUXILIAR.

DEBEN COMUNICAR NA CONFRARÍA QUE ESTÁN INTERESADOS EN FORMAR PARTE DO LISTADO QUE SE REMITIRÁ ÁS AUTORIDADES COMPETENTES PARA INICIAR O PROCESO.

TODALAS EMBARCACIÓNS DE MADEIRA E MOTOR INTRABORDA PODEN SOLICITALO, INDEPENDIENTEMENTO DA ESLORA QUE TEÑA. REQUISITO É TER PERMEX DE MARISQUEO.

AS EMBARCACIÓNS DE FIBRA E MÁIS DE 6,5 MTS DE ESLORA, QUILLA, E CUBERTA CORRIDA TAMÉN PODEN SOLICITALO. 

POSTERIORMENTE SERÁN INSPECCIONADOS POLA DIRECCION XERAL DA MARIÑA MERCANTE (DGMM),PARA COMPROBAR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.

NOTA: ANTES DE REMITIR DENDE A CONFRARÍA Á FEDERACIÓN A LISTA DEFINITIVA PUBLICARASE PARA QUE OS INTERESADOS POIDAN COMPROBAR QUE ESTÁN NELA, XA QUE UNHA VEZ FEITA A DGMM NON PERMITE ENGADIR EMBARCACIÓNS.

A CONFRARÍA.