Cofradía de pescadores de Noia

APERTURA CAMPAÑA MARISQUEIRA 2021-22

O CABIDO DA ENTIDADE  REUNIDO EN SESIÓN ORDINARIA ACORDOU POR MAIORÍA, A APERTURA DA CAMPAÑA MARISQUEIRA 2021/22, O VINDEIRO LUNS 20  DE SETEMBRO, (SEMPRE E CANDO A TOXINA O PERMITA, ASÍ COMO O RESULTADO DAS MOSTRAS REMITIDAS ÁS CONSERVEIRAS ASÍ O ACONSELLEN)...

ADXÚNTANSE AS NORMAS DA CAMPAÑA DE OBRIGADO CUMPRIMENTO...

NOTA: SERÁN DE APLICACIÓN AS NORMAS COVID-19 DE  GARDAR DISTANCIA, USO DE XELES HIDROALCOHÓLICOS, MÁSCARILLA NA LONXA E NAS COLAS, MEDIRASE A TEMPERATURA...

OS CABIDOS/AS QUE PARTICIPEN EN TRABALLOS NA CLASIFICACIÓN NON DEBERÁN AGARDAR COLA, PARA MELLOR DESENROLO DA CAMPAÑA MARISQUEIRA..

A CONFRARÍA.

Attachments:
Download this file (NORMAS CAMPAÑA 2021.pdf)NORMAS CAMPAÑA[ ]253 kB

Marísqueo Ría Muros-Noia Patrimonio Cultural Inmaterial

manual buenas practicas pesca recreativa

manual buenas practicas pesca recreativa

proyecto noia muros a pe

banner naturanoia