AUMENTO TOPES MERCORES 12 FEBREIRO

 O VINDEIRO 12 DE FEBREIRO OS TOPES DE BERBERECHO SERÁN DE A FLOTE 8 KG TRIPULANTE A BORDO E 5 KG PARA MARISQUEO A PÉ

 

 

A CONFRARÍA